Kováčovské kopce 390
943 66 Chľaba

Všeobecné podmienky.

Rezervácia:
Rezervácie sa prijímajú výhradne písomnou formou – mailom alebo cez internetovú stránku.
Rezervácia sa stáva záväznou až po obdržaní zálohy na účet.
V prípade zrušenia záväznej objednávky do 30 dní pred nástupom sa záloha v plnej výške vyplatí. V opačnom prípade bude záloha zadržaná.

Cena:
Je stanovená aktuálnym ceníkom na iinternetovej stránke.
Maximálny počet osôb je 8 vrátane detí.
Prenocovanie nenahlásených osôb je zakázané.
Cena zahŕňa všetky náklady.
Pri odchode sa platí € 30,-- jednorázove za upratovanie.

Platobné podmienky:
50% predom pri rezervácii, 50% pri nástupe.
Platby v hotovosti, kreditnou kartou, Paypal alebo prevody na účet su možné.

Fajčenie:
V celej chate je fajčenie prísne zakázané.

Bazén:
Rozmery: 3,5 x 6,0 m, hĺbka 1,5 m
Bazén je k dispozícii v hlavnej sezóne (jún-august) len hosťom chaty.
Kúpať sa pod vplyvom alkoholu a skákať z bokov do bazéna je zakázané.
Rodičia ručia za svoje deti.

Nočný kľud:
Obcou Chľaba bol stanovený nočný kľud nasledovne:
V dobe 1.7. do 31.8.
nedeľa-štvrtok od 22 do 6 hod.
piatok-sobota od 24 do 6 hod.
V dobe od 1.9. do 31.6.
od 22 do 6 hod.
Nedodržanie nočného kľudu môže byť v prípade nahlásenia stíhané peňažnou pokutou, ktorú je hosť povinný vyplatiť.

Bankové spojenie:
Ing. Peter Balogh
Číslo účtu: 0242782412/0900
IBAN: SK3009000000000242782412
BIC: GIBASKBX

Uhradením zálohy sa akceptujú hore uvedené všeobecné podmienky.

Ing. Peter Balogh, +421 911 376302 – nasachata@rosecottage-kovacov.euwww.rosecottage-kovacov.eu