Poloha

Kováčov 390 , Chľaba, Slovensko

Najrýchlejšie nás nájdete, ak sa budete držať nasledovného popisu cesty:

Na ceste zo Štúrova do Chľaby prejdete cez Kamenicu nad Hronom a po dlhšej ceste popri Dunaji  odbočíte po železničnom prechode do ľava do kopca. Asfaltová pomerne úzka cesta Vás povedie hore, sledujte ľavú stranu vozovky, na stĺpe verejného osvetlenia je farbou natreté číslo 390. Tu odbočte do ľava na príjazdovú cestu k nášmu objektu. 

Presnú cestu k nám si môžte naplánovať aj cez GoogleMap

Vzdialenosť objektu od dopravných bodov  v km:

70 Km

Letisko

1 Km

Autobus

80 Km

Diaľnica

16 Km

Vlak

Najrýchlejšie nás nájdete, ak sa budete držať nasledovného popisu cesty:

Na ceste zo Štúrova do Chľaby prejdete cez Kamenicu nad Hronom a po dlhšej ceste popri Dunaji  odbočíte po železničnom prechode do ľava do kopca. Asfaltová pomerne úzka cesta Vás povedie hore, sledujte ľavú stranu vozovky, na stĺpe verejného osvetlenia je farbou natreté číslo 390. Tu odbočte do ľava na príjazdovú cestu k nášmu objektu. 

Presnú cestu k nám si môžte naplánovať aj cez GoogleMap

Vzdialenosť objektu od dopravných bodov  v km:

70 Km

Letisko

1 Km

Autobus

80 Km

Diaľnica

16 Km

Vlak